8. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

Finalni program

8. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

8th Congress of Croatian Association of Cardiology Nurses

29. 09. – 01. 10. 2021. Hotel Academia, Zagreb

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

 

Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na 8 kongresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS) koji će se održati  od 29. 09. do 01. 10. 2021. godine u Zagrebu /Hotel Academia/.

 

Dragi prijatelji, sa sjetom se prisjećamo da je prva obavijest održavanja 8 kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara bila za mjesec studeni 2020 godine. Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara planirali su nastaviti s tradicijom održavanja nacionalnog kardiološkog kongresa.

Međutim, baš u vremenu priprema za naš kongres pogodila nas je pandemija COVID-19. Iza nas je period koji je zahtijevao brojne promjene u stilu življenja, a zahtijevana ograničenja onemogućila su nas da održimo naš planirani kongres.

Nismo se odlučili na virtualno održavanje kongresa nego smo čekali povoljniju epidemiološku situaciju, jer smo mišljenja da nam uz stručna puno znače naša prijateljska druženja.

Za vrijeme trajanja kongresa održati će se simpoziji radnih skupina HUKMS.

 

Predavači na kongresu biti će potvrđeni stručnjaci iz domaće i svjetske prakse, a dio programa uključit će usmena izlaganja, prezentacije postera i prikaze zanimljivih slučajeva iz svakodnevne kliničke prakse koji će nas voditi kroz stručni rad sudionika.

 

Pozivamo Vas da nam se pridružite kao aktivni sudionici s radovima koji će biti objavljeni u suplementu časopisa „Cardiologia Croatica”

 

Nadam se da će široka lepeza stručnih sadržaja potaknuti kreativne rasprave, a da će neformalna i prijateljska druženja u našem glavnom gradu upotpuniti cjelokupan doživljaj te da će nam Zagreb ostati u srcu.

Preliminarni program

 Druga obavijest

Obavijest o pristupanju kongresu i epidemiološkim mjerama

 

 

Registracija ovdje img

Dear colleagues, dear friends!

It is a great honour and pleasure for me to be able to invite you to join us at the 8th Congress of the Croatian Association of Cardiac Nurses (HUKMS) which will be held from September 29 to October 1, 2021 in Zagreb /Hotel Academy/.

Dear friends,

we remember with sadness that the 8th Congress of the Croatian Association of Cardiac Nurses was initially supposed to be held in November, 2020. Croatian Cardiac Society and the Croatian Association of Cardiac Nurses planned to continue with the tradition of holding a national cardiology congress. However, in the middle of our preparations for the congress we were hit by the pandemic COVID-19.  The coronavirus pandemic has created unprecedented changes in our lifestyle, and those severe restrictions prevented us from maintaining our planned congress. Instead of holding the congress virtually, we decided to wait for more favourable epidemiological conditions, because we appreciate our gatherings not only from the professional, but from the social point of view as well. The symposium of HUKMS working groups will be held during the congress. Lecturers at the congress will be certified national and international experts and part of the program will include oral presentations, poster presentations and interesting case reports from everyday clinical practice which will guide us through the professional work of the participants.

We invite you to join us as active participants with works that will be published in the supplement of the journal „Cardiologia Croatica“.

I hope that a wide range of professional content will encourage creative discussions and that informal and friendly gatherings in our capital city complete the whole experience in a way that Zagreb remains in our hearts.

 

 

Predsjednici kongresa:

Ana Ljubas, mag. med. techn., FESC

Ivica Benko, dipl. med. techn., ECDSAP

Dr. sc. Ivica Matić, mag. med. techn.

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBORI / ORGANIZING COMMEETEES

 

Organizator kongresa / Congress organizer:

Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara / Croatian Association of Cardiology Nurses

 

Predsjednik kongresa / Congress president:

Ana Ljubas, Ivica Benko, Ivica Matić

 

Tajnici kongresa / Congress secretaries:

Valentina Jezl, Krešimir Librenjak

 

Organizacijski odbor / Organizing committee:

Dorotea Bedeničić, Zdenka Curić, Ivanka Goršić, Milka Grubišić, Josipa Halapir, Nada Hrstić, Snježana Jušić, Marija Kasun, Marica Komosar-Cvetković, Marina Klasan, Božica Leško, Adrijana Livaja,Tomislav Maričić, Ana Marinić, Marija Matoš,  Anita Miljas, Tomislav Pijetlović, Marija Renić, Željka Stojkov, Biljana Šego, Vera Šilić, Nevenka Vila, Alemka Vujčić, Marin Žilić

 

Stručni i Programski odbor Programme committe

Ivica Benko /HR/, Lynne Hinterbuchner /A/, Zdenka Ćurić /HR/, Danijela Grgurević /HR/, Valentina Jezl /HR/ /HR/, Ana Marenić /HR/, Ana Ljubas /HR/, Ivica Matić /HR/, Irena Trampuž /SLO/,  Izabella Uchmanowicz /POL/, Tanja Žontar /SLO/

ZNANSTVENI PROGRAM / CONGRESS TOPICS

 • Intenzivna i akutna kardijalna skrb / Intensive and acute cardiac care
 • Prevencijska kardiologija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika / Preventive cardiology and rehabilitation of cardiac patients
 • Invazivna i interventna kardiologija / Invasive and interventional cardiology
 • Zatajivanje srca / Heart failure
 • Palijativna skrb / Palliative care
 • Aritmije / Arrhythmias
 • Psihosocijalna skrb / Psychosocial care
 • Kardiokirurgija / Cardiovascular Surgery
 • Slobodne teme / Free topics
 • Radove treba prijaviti elektronskom poštom na sljedeću E-mail adresu: hukms@hukms.hr Sažetci se pišu na A4 formatu Word MS, dvostrukim proredom, veličina slova F12. Svi sažetci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora te kontakt adresu s E-mailom.

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA / ABSTRACT SUBMISSION

Sažetci se zaprimaju do 10. 09. 2021. godine

 • Abstracts should be typed on A4 format, MS Word, double-spaced, font size F12 and sent to email: hukms@hukms.hr

All abstracts must contain the title, authors, workplace of the author and contact address with e-mail

Abstracts are received until September 10, 2021.

 

REGISTRACIJA / REGISTRATION

Kategorija / Cathegory Do 15.09. 2021. / Until September 15. 2021 Od 15.09.2021. i na licu mjesta / From September 15. 2021 and on-site
Članovi HUKMS-a / HUKMS Members 900,00 Kn 1.100,00 Kn
Ne-članovi / Non Members 1.100,00 Kn 1.300,00 Kn
Jednodnevna kotizacija 500 Kn 600 Kn
Izlagačka kotizacija  / Exhibition registration fee 500 Kn 500 Kn

 

Kotizacija uključuje / Registration fee includes:

 • Tiskane materijale / Printing materials
 • Pristup predavanjima i izložbi / Admission to all congress sessions and exhibition of supporting industry
 • Potvrdnicu o sudjelovanju / Certificate of Attendance
 • Kave i objede tijekom kongresa / Coffee breaks and lunches during the Congress

 

 

Izložba: Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo kontaktirati tehničkog organizatora Kongresa

Exhibition: Throughout the Congress, there will bean exhibition of medical equipment, pharmaceutical prod­ucts and programs. Companies interested should contact congress organizer or technical organizer for additional information

Potvrda o sudjelovanju: Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Kongres se boduje prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara

Certificate of Attendance: Certificate of Attendance will be issued to all registered participants. Participants of the congress will be rated according to the Croatian Nurse Chamber regulations.

 

SMJEŠTAJ / ACCOMMODATION

 

smjestaj akademija

Cijene smještaja su izražene u kunama, po sobi dnevno i uključuju doručak, PDV i boravišnu pristojbu.

The accommodation prices are in kunas, per room, per day. The price includes the breakfast, VAT, and tourist tax.

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate. The accommodation will be confirmed after the payment has been made.
Rok za prijavu i plaćanje: 20.09.2021. Accommodation application and payment deadline: 20.09.2021.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja. 
We are no longer able to guarantee the availability of accommodation after the deadline.

 

UVJETI OTKAZIVANJA SUDJELOVANJA

Otkazivanje je moguće slanjem email poruke na: marin.vukov-colic@spektar-holidays.hr
Svi otkazi zaprimljeni do 16.09.2021., bit će umanjeni za 225,00 kn (administrativni troškovi).
Za otkaze zaprimljene od 17.09. do 24.09.2021. izvršit će se povrat 30% od uplaćene kotizacije i hotelskog smještaja i biti naplaćen administrativan trošak od 225,00 kn.
Nakon 24.09.2021. povrat nije moguć.

 

REGISTRACIJA, SMJEŠTAJ, SPONZORSTVA / REGISTRATION, ACCOMODATION, SPONSORSHIP

Spektar putovanja PCO agency

Tkalčićeva 15,10000 Zagreb

Tel:+385 1 4862 615

Fax: +385 1 4862 622

marin.vukov-colic@spektar-holidays.hr