Poštovane kolegice i kolege,

Obzirom na sva događanja želimo Vam svima službeno potvrditi da se  1.  hrvatski kongres prevencijske i sportske medicine te kardiološke rehabilitacije s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „SCIENCE 4 HEALTH“  odgađa.

Novi termin događaja predlažemo 13. i 14.11.2020., pa Vas molimo da ga planirate u Vašim kalendarima.