Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas na izbornu skupštinu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara koja će se održati u Zagrebu 01.12.2018. godine s početkom u 08:30 sati u prostorijama  hotela Westin i predlažem slijedeći:

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara

2. Izvješće o radu u proteklom četverogodišnjem razdoblju

3. Donošenje završnog računa Udruge

4. Razrješenje predsjednice, dopredsjednice, tajnice i blagajnice te izbor:

  •     predsjednice/predsjednika, dopredsjednice/dopredsjednika i
  •     blagajnice/blagajnika HUKMS sukladno pristiglim prijavama.

5. Razrješenje Upravnog odbora i izbor Upravnog odbora sukladno pristiglim prijavama

6. Izbor predsjednice/predsjednika i po 5 članova nukleusa Radnih skupina:

  • Radna skupina za invazivnu i interventnu kardiologiju, elektrofiziologiju i   elektrostimulaciju  srca
  • Radna skupina za prevenciju kardiovaskularnih bolesti
  • Radnu skupinu za srčano zatajenje
  • Radna skupina za intenzivnu kardiološku skrb
  • Radna skupina za edukaciju

7. Donošenje Programa rada za period 2018. do 2022. godine

8. Donošenje financijskog plana

9. Različito

 

Molimo Vas da se ovom pozivu neizostavno odazovete, a u slučaju spriječenosti molimo da svoju punomoć za zastupanje i glasovanje po točkama predloženog Dnevnog reda date kolegici ili kolegi koji će nazočiti sjednici.

 

S poštovanjem,

 

Upravni odbor HUKMS