Povjerenstvo za akutni koronarni sindrom Klinike za bolesti srca i krvnih žila održali su 24.svibnja, 2019.godine 1.simpozij o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre koji se održao na Klinici za bolesti srca i krvnih žila, KBC-a Sestre milosrdnice

U petak, 24. svibnja 2019. godine održao se 1. simpozij o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre u organizaciji Ivice Benka, Renate Čosić i Božice Leško. Otvaranje i pozdravni govor održala je glavna sestra Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Božica Leško, bacc.med.techn. koja se za one kolegice koje ne poznaju KBC Sestre milosrdnice osvrnula na povijesni razvoj KBC Sestre milosrdnice i Kardiologije unutar KBC-a i zahvalila na podršci i ostarivanju od ideje do realizacije simpozija, prof. Diani Delić Brkljačić, predstojnici Klinike za bolesti srca i krvnih žila te prof. Zdravku Babiću, pročelniku Zavoda za intezivnu kardiološku skrb.

Skup je pozdravila Ana Ljubas,dipl.med.techn. predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i glavna sestra KBC-a Zagreb zaželjevši uspješan rad i dobrodošlicu medicinskim sestrama skoro iz cijele Hrvatske te Biserka Režek,dipl.med.techn. glavna sestra KBC-a Sestre milosrdnice i savjetnica ravnatelja za sestrinstvo koja je u svome govoru istaknula važnost dobre komunikacije medicinskih sestara u njihovom svakodnevnom radu na svim razinama.

Akutni koronarni sindrom (AKS) je kliničko stanje koje podrazumijeva naglo nastalu ishemiju miokarda uz koju se veže nestabilna angina pektoris i veliki je rizik prijelaza u infarkt miokarda s mogućim smrtnim ishodom. To je  sindrom koji  predstavlja veliku hitnost u kardiologiji i zahtijeva hitnu perkutanu koronarnu intervenciju (PCI) ili fibrinolitičku terapiju,da se omogući što prije reperfuzija a s time i spriječe moguće komplikacije o kojima su predavači govorili u svojm predavanjima.

Teme i predavači na simpoziju bili su:

Smjernice pri liječenju akutnog koronarnog sindroma, Delić-Brkljačić Diana

Hrvatska PCI mreža, Zdravko Babić

Novosti iz europskih i američkih smjernica za zbrinjavanje arterijske hipertenzije, Mario Ivanuša

VSD kao mehanička komplikacija akutnog infarkta miokarda – prikaz slučaja,Ana Marinić, Vjera Pisarčić

Poremećaji srčanog ritma u akutnom koronarnom sindromu, Ivica Benko

Uloga medicinske sestre/tehničara pri defibrilaciji i elektrokonverziji ritmoloških komplikacija, Tomislav Marečić

Edukacija bolesnika na terapiji tikagrelola, Mihaela Ipša, Renata Čosić

Adherencija u usvajanju zdravih navika, Marina Heinrich

 

Cilj drugog dijela simpozija je bio predstavljanje koronarnih jedinica  iz skoro cijele Hrvatske i to iz:

OB Bjelovar – Ružica Prpić..KB Dubrava – Biljana Hržić.. OB Dubrovnik – Anita Miljas..ŽB Čakovec – Ljiljana Kralj..OB dr. Ivo Pedišić Sisak – Tihana Ivanušec..OB dr. Josip Benčević Slavonski Brod – Željka Stojkov..OB Karlovac – Katarina Mihičinac..KB Merkur – Zdenka Čurić.. OB Pula – Marina Jelinić..KBC Rijeka – Andrijana Verzon..KB Sveti Duh – Branko Borgudan .. OB Zadar – Marija Kasun…KBC Zagreb – Marin Žilić.. KBC Sestre milosrdnice – Renata Čosić

Na simpoziju je prihvaćena hvale vrijedna inicijativa od prof. Maria Ivanuše da se koncepti  predstavljanja koronarnih jedinica, sa sestrinskog aspekta, prošire i objave u časopisu Cardiologia Croatica za  5. simpozij Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara koji će se održati od 07. do 10 studenog, 2019. godine u Makarskoj. Za koordinatora prikupljanja sazetaka odabrana je Renata Čosić,dipl.med.techn. iz naše Klinike.

Kao i na svim prethodnim skupovima tako je i na ovom 1. simpoziju o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre došlo je do izražaja znanje, iskustvo i prijateljstvo Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara. Kardiološke medicinske sestre bez obzira da li su članovi intervencijskog tima u salama za PCI ili u koronarnim jedinicima ili na kardiološkim odjelima važan su i neprocjeniv član tima, kardiolog-medicinska sestra.

Pripremila: Božica Leško,bacc.med.techn.

Galerija slika: