od 07. do 09. lipnja 2018. godine na Trinity College, Dublin, održan je godišnji kongres Vijeća kardioloških medicinskih sestara i srodnih profesionalaca EuroHeartCare2018. Suorganizator kongresa ove godine bila je Irska udruga kardiovaskularnih medicinskih sestara ( Irish Nurses Cardiovascular Association). Kongresu je iz Hrvatske nazočilo 16 medicinskih sestara i tehničara i to iz: KBC Zagreb, KBC Split, KB Dubrava, OB Dubrovnik, OB Zadar.

07. lipnja održane su dvije pre-konferencijske radionice: „Vremenski okviri primjene složenih intervencija ” i „Trenutni izazovi u upravljanju lijekovima”

Moderatori radionica bile su kolegice iz UK gdje su specijalistički i subspecijalistički programi u edukaciji kardioloških medicinskih sestara razvijeni već dugi niz godina, a sukladno edukaciji i pozicije sestara u sustavu su u skladu sa stečenim kompetencijama. Tako da primjerice sestre za zatajivanje srca (heart failure nurse) samostalno vode ambulantu za kontrole pacijenata te mogu titrirati i mijenjati određene lijekove. Stoga su obe radionice bile veliki izazov za sudionike iz zemalja s manje razvijenim ili uopće ne postoje specijalistički i subspecijalistički programi u edukaciji kardioloških sestara.

Na svečanosti otvaranja sudionike su uz predsjednicu CCNAP E. Lambrinou pozdravili: predsjednica ESC B. Casadei, dekanica Trinity College M. Macarron,  predsjednica Irskog udruženja kardioloških medicinskih sestara A. L. Lowry, predsjednik Irskog kardiološkog društva A. J. Mcnel, Ministar zdravstva Republike Irske I. M. Graham koji je održao i počasno predavanje.

Kroz slijedeća dva dana održano je 12 stručnih simpozija koji su pokrili sve teme iz kardiološke skrbi uključujući i kardiokirurgiju. Nadalje održane su 2 radionice, 1 sesija s prikazima slučajeva, 3 moderirane poster sesije i 3 sesije s oralnom prezentacijom postera, a tijekom dva dana za vrijeme poster sesija bilo je izloženo preko 250 postera. Nakon svih sesija postavljala su se pitanja i vodile  konstruktivne rasprave.

Za vrijeme kongresa održani su i sastanci odbora te Generalna skupština CCNAP.

Na sastancima je ponovno najaktualnija tema bila implementacija smjernica u sestrinsku praksu. Kolegice iz UK, Irske, Švedske i Danske istaknule su da je implementacija smjernica u sestrinsku praksu u njihovim zemljama uvelike pridonijela jačanju ključne uloge sestre u multidisciplinarnom timu i prijenosa kompetencija, osobito u sekundarnoj prevenciji, zatajivanju srca i elektrostimulaciji.

Na skupštini je predsjednica CCNAP Ekaterini Lambrinou ponovno pozvala sve članove CCNAP da lobiraju kod kolega na učlanjenje u vijeće. Posve je jasno da medicinske sestre kao najbrojniji članovi gotovo svakog zdravstvenog tima ujedinjeni čine veću snagu u traženju promjena na razini zemalja Europske Unije. Tako i kardiološke medicinske sestre europskih zemalja okupljene oko CCNAP, a pod okriljem Europskog kardiološkog društva imaju značajne mogućnosti i pristup određenim resursima za bolji odgovor izazovima u kliničkoj praksi.

Stoga, ovom prilikom pozivamo sve članove Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara da se učlane u CCNAP.

 

Osim sudjelovanja na kongresu, tijekom boravka u Dablinu jedan dan smo stručni posjet / vizitu bolnici St. James. Bolnica St. James je najveća je sveučilišna bolnica u Dublinu, a akademski partner im je Trinity College. Centar Trinity otvoren je 1994. godine, a obuhvaća kliničke odjele Medicinskog fakulteta Trinity, Odjel za dijetetiku i prehranu, Školu za medicinske sestre i primalje i knjižnicu na Fakultetu zdravstvenih znanosti te Centar za poslijediplomske studije William Stokes.

 

Naš posjet bolnici pripremila je doktorica sestrinstva Mary Kerins. Ona i još tri kolegice upoznale su nas s ustrojem i organizacijom rada klinike za kardiologiju te pozicijom kardioloških medicinskih sestara, a potom smo i obišli radne jedinice, razgovarali s kolegicama i kolegama koji su nam omogućili i uvid u sestrinsku dokumentaciju. Dokumentacija u St. James po dizajnu i prijedlogu domena za obvezantno vođenje ne razlikuje se puno od naše, ali moramo priznati da je stvarno dokumentiranje daleko opsežnije od naše, a kvaliteta i kontinuitet su neupitni. Razlog tome je zasigurno i taj što je pozicija sestara priznata i vrednovana sukladno izobrazbi te voditelji / ce samostalno rade u pojedinim ambulantama i samostalno izvode određene dijagnostičke i terapijske procedure. Osobito je uloga sestre ključna u pripremi pacijenta za otpust iz bolnice i kontakt s članovima obitelji i zdravstvenim profesionalcima za nastavnu skrb, a to mora biti ite kako dobro dokumentirano. Nakon obilaska klinike posjetili smo edukacijski centar bolnice gdje nas je dočekala predsjednica Irskog udruženja kardioloških medicinskih sestara A. L. Lowry, ona nam je predstavila kako se provodi kontinuirana edukacija zdravstvenih profesionalaca u njihovoj ustanovi, s posebnim osvrtom na sestre. Nakon uvodnog predstavljanja provela nas je kroz edukacijski centar. Tom prilikom smo vidjeli da centar ima nekoliko dvorana u kojima se održavaju različita predavanja i radionice. Ispred radionice na displeju vidite program po dvoranama, tako je taj dan u dvorani 2 bila edukacija „Osnove EKG-a”. Edukacijski program je obvezatan za sve novopridošlice u praksu. Primjerice nova medicinska sestra prolazi tečajeve / radionice, npr.: venepunkcija, EKG, kardiopulmonalna reanimacija i sl. Nakon svake radionice dobije certifikat i tek tada može raditi navedene postupke.

Sudjelovanjem na kongresu EuroHeartCare2018 i posjetom St James Hospital uvelike smo obogatili naša znanja, a nove spoznaje implementirati ćemo u skrb za naše bolesnike i podijeliti s Vama na našem 7 kongresu.

Sudionici na kongresu: Sanja Piškor, Milka Grubišić, Marija Kasu, Anita Miljas, Adrijana Livaja, Ana Tafra, Marija Romić, Kata Gagić, Dubravka Memić, Aleksandra Kraljević, Vesna Grubić, Ivana Martinović, Marija Renić. Marin Žilić, Ana Marinić i Ana Ljubas.

Ana Ljubas, mag. med. techn., FESC