Poštovane kolegice i kolege,
ovogodišnji kongres Europske udruge kardioloških medicinskih sestara i srodnih profesija s ciljem okupljanja medicinskih profesionalaca iz svih osnovnih specijalnosti u kardiologiji, održati će se u virtualnom obliku od 18. do 19.6.
Sve detalje možete pronaći na kongresnim web stranicama (poveznica u nastavku).

 

EuroHeartCare – ACNAP Congress 2021

 

EuroHeartCare-visual_escardio-PosterEI