Poštovane kolegice i kolege,

Sljedeće godine Vijeće za medicinske sestre i srodne profesije Europskog kardiološkog društva (Councils on Cardiovascular Nursing and Allied Professions – CCNAP) organizira tradicionalni skup u Ateni. Više informacija na web stranici CCNAP-a.

15.-16. travnja 2016

Atena, Grčka