Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Već gotovo godinu dana s ponosom najavljujemo da je Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara s Vijećem za medicinske sestre i srodne profesije Europskog kardiološkog društva (Councils on Cardiovascular Nursing and Allied Professions – CCNAP) suorganizator kongresa EuroHeartCare 2015 koji će se održati od 14.-15. lipnja 2015. godine u Hotelu Valamar Lacroma u Dubrovniku.

Tema kongresa je Guidelines: Care to implement

Službeni jezici: engleski i hrvatski – simultano prevođenje

Stručni program odvijat će se kroz 2 dana

16 sesija – dvije paralelne dvorane

Okrugli stol – izobrazba kardioloških medicinskih sestara: strategija i ciljevi

Poster sesije – 3 moderirane sesije, oralne prezentacije

Prihvaćeno oko 240 sažetaka

Sudionici iz oko 40 zemalja

500 – 600 sudionika

Predavanja će održati veliki broj eminentnih stručnjaka iz Europe, SAD-a, Australije, Kanade i dr.

Uskoro finalni program

Održavanje jednog takvog kongresa u Dubrovniku od velikog značaja je za cjelokupno hrvatsko sestrinstvo, a napose za kardiološke medicinske sestre.

Rane kotizacije do 16. ožujka 2015. godine

Popusti od 20% na grupe od 10 sudionika

Prijave i registracija za kongres obavljaju se preko CCNAP – registracija ovdje

Službene stranice kongresa

Za upite i pomoć možete se obratiti na E-mail: hukms@hukms.hr

14. i 15. Lipanj 2015 Rezerviraj u svom kalendaru za EuroHeartCare

see-you-banner-650x75