od 02. do 04. svibnja, 2019. godine u kongresnom centru MiCo Milano, Italija, pod motom „Tackling the complexity of cardiovascular care“ održan je EuroHeartCare2019. Godišnji kongres Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP) okuplja kardiološke medicinske sestre i srodne profesionalce iz cijelog svijeta. Stoga je sudjelovanje na ovom kongresu izvrsna prilika za stjecanje novih znanja i razmjenu znanja i iskustva s kolegicama i kolegama iz svjetske kardiološke prakse. Već tradicionalno suorganizatori kongresa sa ACNAP-om su udruženja ili radne skupine zemlje domaćina, tako su ove godine suorganizatori kongresa bili udruženje i radna skupina kardiovaskularnih medicinskih sestara Italije.

Glavni cilj ovogodišnjeg kongresa bio je usredotočiti se na interdisciplinarnu skrb, integraciju usluga i inovacija te osigurati snažnu prisutnost srodnih profesionalaca (psihologa, fizioterapeuta, liječnika, nutricionista i dr.)
Ovogodišnji program kao temu uključio je kardiovaskularno zdravlje (CV) i wellness. Jedna sesija bila je posvećena kontroverzama oko prehrane, a na kojoj se raspravljalo kako osigurati jasnoću u davanju prehrambenih savjeta pacijentima i javnosti. Održan je masterclass tečaj o načinu života i upravljanju CV bolestima od promjene načina života, fizičke aktivnosti te koliko san može utjecati na kardiovaskularno zdravlje.

Na zajedničkoj sjednici ACNAP-a i Europske udruge za preventivnu kardiologiju (EAPC) raspravljalo se o načinu procjene rizika i kako komunicirati rizik. Održana je još jedna zajednička sesija i to s Udrugom za zatajenje srca (HFA) na kojoj su održana predavanja o najnovijim dostignućima u dijabetesu i upravljanju dijabetesom u bolesnika sa zatajivanjem srca.

Nadalje, vrlo dobro posjećena sesija bila je na temu psihosocijalnog zdravlja na kojoj se govorilo o praktičnim pristupima optimiziranju psihosocijalnog zdravlja kao što je kognitivno-bihevioralna terapija temeljena na internetu za upravljanje depresijom.

Održana je vrlo zanimljiva sesija o interventnoj kardiologiji na kojoj se raspravljalo o potrebi izrade jedinstvenog core curiculuma za medicinske sestre u interventnoj kardiologiji te o napretku u interventnoj kardiologiji i implantaciji transkateterskih aortnih valvula.

Vrlo posjećena sesija bila je o krhkosti kao čimbeniku rizika i prilagoditi skrbi kako bi se poboljšali optimalni ishodi kod starijih pacijenata.

U skladu s prirodom suvremene skrbi na gotovo svim sesijama napredna klinička praksa i interdisciplinarni pristup bili su u prvom planu.

Tradicionalno u vrijeme kongresa održani su i sastanci odbora i Generalna skupština.

Na Generalnoj skupštini predsjednica ACNAP-a Tina Hansen pozvala je sve prisutne na lobiranje i motiviranje kolegica i kolega na učlanjenje u ACNAP. Također se poziva kolegice i kolege na aktivnije sudjelovanje kako na stručnim skupovima tako i pisanju radova za časopis i prikaza slučaja za News letter.

Na EuroHeartCare2019 u Milanu je ispred HUKMS nazočilo 30 medicinskih sestara i tehničara. Aktivno smo sudjelovali sa 3 postera:

  • Cardiac Rehabilitation is an effective program to reduce the risk factors. P131 I. Brajkovic, I. Kuzet Miokovic, M. Komosar Cvetkovic, V. Persic (Opatija and Rijeka, HR)
  • Basic ECG interpretation course for nurses – Croatian three-year experience. P147 I. Benko, A. Ljubas, I. Ferjancic, M. Klasan, M. Kralj, B. Sego, M. Pavletic, R. Palic, A. Miljas, M. Grancic, N. Vila (Zagreb, Zadar, Rijeka, Dubrovnik, Split and Osijek, HR)
  • Psychological state assessment in quality of life after heart transplantation. P294 I. Matic, M. Grubisic, A. Ljubas, N. Matic (ZAGREB and Zagreb, HR)

Na zatvaranju kongresa najavljen je EuroHeartCare2020 koji će se održati od 04. do 06. lipnja, Sevilla, Španjolska. Ovim putem Vas pozivamo da razmislite o radovima za prijavu, jer će HUKMS suportirati sudjelovanje aktivnim sudionicima.

 Ana Ljubas, mag. med. techn., FESC