Poštovane kolegice i kolege,

Jubilarni, 10. kongres invazivne i intervencijske kardiologije s međunarodnim sudjelovanjem – CROINTERVENT 2023., održat će se od 9.-12. ožujka, 2023. godine u Zagrebu. Istovremeno će biti upriličen i 9. sastanak Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.

Kongresne web stranice

Program HUKMS