Poštovane kolegice i kolege,

9. kongres invazivne i intervencijske kardiologije s međunarodnim sudjelovanjem – CROINTERVENT 2020., održat će se od 19.-21. ožujka, 2020. godine  u Zagrebu. Istovremeno će biti upriličen i 8. sastanak Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.

Više detalja na kongresnim web stranicama.

Kongresne web stranice

8. sastanak Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju hrvatskih kardioloških medicinskih sestara

Predsjednici sastanka

 • Ivica Benko
 • Marija Matoš

Organizacijski odbor

 • A. Ljubas
 • J. Daskijević
 • I. Ferjančić
 • M. Popić
 • M. Klasan
 • A. Kelecević
 • M. Budetić
 • Z. Puljas
 • K. Librenjak
 • B. Šego
 • S. Škifić
 • A. Miljas
 • A. Vujičić
 • R. Valenčak
 • R. Višnjovski
 • M. Čelković
 • B. Koren

Crointervent 2020 banner