Zagreb 10. do 12. 03. 2016.

Održan je VII. Nacionalni sastanak o kardiovaskularnim intervancijama s međunarodnim sudjelovanjem i VI. sastanak intervencijskih kardioloških medicinskih sestara i tehničara. Organizatori sastanka bili su Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva i Radna skupina za intervencijsku kardiologiju kardioloških medicinskih sestara i tehničara. Sastanak je organiziran na vrlo visokoj razini partnerske suradnje dvije radne skupine. Stoga se ovom prilikom zahvaljujemo doc. dr. sc. Eduardu Margetiću predsjedniku Radne skupine HKD koji je od prvog sastanka Organizacijskog odbora pokazao da će se sastanak pripremati i održati na vrlo zavidnoj razini parterske suradnje.

Predsjednik kongresa bio je docent Eduard Margetić. Predsjednici programa za sestre bili su Ivica Benko i Marija Matoš. Organizacijski odbor sačinjavali su članovi dviju Radnih skupina. Na kongresu je nazočilo oko 400 sudionika od kojih oko 80 medicinskih sestara i tehničara. U svečanost otvaranja sudionike je uveo Lege Artis zbor studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb. Nazočne su pozdravili docent Eduard Margetić, akademik Davor Miličić predsjednik HKD i  magistra sestrinstva Ana Ljubas predsjednica HUKMS. Počasno predavanje održao je profesor Mladen Vidovich sa Sveučilišta Ilinois.

Naredna dva dana uz veliki broj predavanja i poster prezentacija veliko zanimanje potaknule su radionice s direktnim prijenosima kompleksnih zahvata iz sala za intervencijsku kardiologiju KBC Zagreb. Osobito veliki interes sudionika bio je na sesijama stručnih sadržaja koji su pripremljeni za sestre i srodne profesionalce. Održane su dvije sesije s 11 predavanja i prikaza slučajeva. Na početku prve sesije nazočne je pozdravio Ivica Benko predsjednik stručnog sastanka i predsjednik Radne skupine intervencijskih medicinskih sestara i tehničara i Ana Ljubas. Pozvana predavanja održali su: prof. dr. sc. Maja Strozzi, doktor Tomislav Krčmar i doktor Nikola Pavlović. Na obje sesije uz medicinske sestre i tehničare nazočio je veliki broj liječnika te slobodno možemo reći da su doista bile interdisciplinarne. Nakon svakog predavanja vodile su se vrlo konstruktivne diskusije koje su iznjedrile i određene zaključke, a oni se odnose na potrebu ujednačavanja provedbe Standardnih operativnih procedura u invazivnoj i interventnoj kardiološkoj praksi. Nadalje, svi nazočni su se složili da se još mora raditi na integriranju autonomije sestrinske profesije u hrvatskim zdravstvenim ustanovama. Izgradnja novih perspektiva u sestrinskoj kardiološkoj praksi mora se nastaviti sukladno preporukama ESC – CCNAP. Stoga je nužno suradnju dviju radnih skupina nastaviti i u periodima između kongresa. Suradnja mora iznaći načine koji će utjecati da odgovorni u sustavu zdravstva prepoznaju potrebu i nužnost razvoja, ali i priznavanje i vrednovanje kompetencija i širenje ovlasti u skladu s stečenim kompetencijama medicinskih sestara.

Zatvaranje sastanka održano je u 12. 03. 2016. u 18 sati. Na zatvaranju su o održanom sastanku govorili predsjednik kongresa Eduard Margetić, predsjednik HKD Davor Miličić i predsjednica HUKMS Ana Ljubas. U svom govoru Ana Ljubas je nazočne upoznala i zatražila podršku i pomoć u rješavanju problema koje su medicinske sestre i tehničari detektirali, a to su:  problemi pripravnosti i dežurstava interventnih timova, problemi neadekvatne institucionalne edukacije medicinskih sestara.

Pripremili:

Ana Ljubas, mag.med.techn.

Ivica Benko, dipl.med.techn.

Marija Matoš, bacc.med.techn.

crointervent 2016 featured