Na poziv Slovenske sekcije kardioloških i angioloških sestara sudjelovali smo na 6. Slovenskom pulmološkom i alergološkom kongresu. Sveučilišna klinika Golnik organizirala je svoj 6 kongres, a u programu kongresa za medicinske sestre jedna od sesija bila je posvećena zdravstvenoj njezi kardioloških bolesnika.

Na spomenutoj sesiji pozvano predavanje održala je Ana Ljubas, predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara. Sudjelovanje predstavnika HUKMS na ovom kongresu potvrda je dobre suradnje stručnih udruženja slovenskih i hrvatskih kardioloških medicinskih sestara. Budući da je naše predavanje bila prezentacija istraživačkog rada, a na temu praćenja pojavnosti flebitisa i tromboflebitisa kod intravenske primjene lijekova i otopina  konstruktivnom raspravom potaknuta je ideja o izradi drafta za zajednički istraživački rad hrvatskih i slovenskih sestara. Dogovoreno je da će se na razvoju ideje nastaviti raditi. Kolegice su pozvane da nazoče na    6. kongresu HUKMS koji će se održati od 03. do 06. studenog 2016. godine u Zagrebu.

Pripremila: Katica Mišura, bacc.med.techn.