Štovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na 6. kongresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS) s međunarodnim sudjelovanjem. U skladu s dobrom tradicijom naš kongres se održava u suorganizaciji s Hrvatskim kardiološkim društvom. Pozivamo Vas da nam se pridružite kao aktivni sudionici s radovima koji će biti objavljeni u suplementu časopisa „Cardiologia Croatica“. Naš kongres prilika je da razmjenimo iskustva unutar hrvatske sestrinske prakse, a također izvrsna prilika da od uglednih pozvanih predavača čujemo novosti iz svjetske sestrinske kardiološke prakse. Poznato Vam je da je HUKMS bila suorganizator i domaćin EuroHeartCare2015 koji je od 14. do 15. lipnja 2015. godine održan u Dubrovniku. To je bio veliki poticaj i motivacija kardiološkim sestrama za razvoj novih perspektiva u sestrinskoj kardiološkoj praksi.  Što se događa u današnjoj sestrinskoj kardiološkoj praksi i u kom smjeru se razvijaju institucionalni programi edukacije kardioloških medicinskih sestara teme su koje će obilježiti i naš 6. kongres. Nadam se da će širok spektar stručnih predavanja koja će održati ugledni domaći i međunarodni stručnjaci  zasigurno potaknuti kreativne rasprave, a neformalna i prijateljska druženja u našem glavnom gradu upotpuniti cjelokupan doživljaj, te da će nam Zagreb ostati u srcu.

Ana Ljubas, RN, BSN, MSN, NFESC
Predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara
Predsjednica 6 kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

Prijava sažetaka do zaključno 3.10.2016.

ORGANIZACIJSKI ODBORI

Organizator kongresa
Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara

Predsjednik kongresa
Ana Ljubas

Tajnici kongresa
Danijela Grgurević, Ivica Matić

Organizacijski odbor
Dora Bedeničić, Ivica Benko, Zdenka Ćurić, Ruža Evačić, Igor Ferjančić, Marijana Gačić, Ivanka Goršić, Milka Grubišić, Josipa Halapir, Nada Hrstić, Marija Kasun, Božica Leško, Tomislav Maričić, Maja Martinović, Kata Mišura, Romana Palić, Marina Pavletić, Sanja Piškor, Željka Stojkov, Andrea Studen, Vera Šilić

Programski odbor
Ivica Benko, Ruža Evačić, Danijela Grgurević, Ana Ljubas, Ivica Matić, Sanja Piškor

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA

Radove treba prijaviti elektronskom poštom na sljedeću E-mail adresu: hukms04@xnet.hr
Sažeci se pišu na A4 formatu Word MS, dvostrukim proredom, veličina slova F12.
Svi sažeci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora te kontakt i email adresu.

ZNANSTVENI PROGRAM

Intenzivna i akutna kardijalna skrb
Prevencijska kardiologija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika Invazivni i neinvazivni postupci u kardiologiji
Zatajivanje srca
Kardiokirurgija
Izazovi i perspektive u edukaciji medicinskih sestara
Istraživanja u sestrinstvu
Slobodne teme

Potvrda o sudjelovanju

Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Kongres se boduje prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara

Web stranice kongresa

6. kongres HUKMS 2016