Poštovane kolegice i kolege, ovdje možete pogledati program 5. kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.