Stručni skupovi

10. Kongres HUKMS

6.04.2023 // 0 komentara

10. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

CroRhythm 2023

25.03.2023 // 0 komentara

Poštovane kolegice i kolege, od 31.3. do 1.4.2023. održati će se jubilarni 20. simpozij Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, te istovremeno 4. sastanak HUKMS o aritmijama i elektrostimulaciji srca. Više detalja na stranicama simpozija ovdje. Program simpozija.

Crointervent 2023

6.03.2023 // 0 komentara

9. sastanak Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

Natječaj

25.10.2022 // 0 komentara

Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara (HUKMS) poziva zainteresirane članove za prijavu na Natječaj.

Radna skupina za edukaciju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara organizira svoj 1. simpozij Osnaživanje kroz edukaciju od 6. do 8. listopada 2022. u Opatiji.

Finalni program

Preliminarni program

8. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara. Važne informacije i registracijska poveznica.

od 17. do 18. rujna 2021. u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u Opatiji organizira se 1. hrvatski kongres prevencijske i sportske medicine te kardiološke rehabilitacije s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „SCIENCE FOR HEALTH“ koji će tematski objediniti struku, znanost i praksu.

8. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

1 2 3 9