Od 06. – 09. studenog 2014. godine u Zagrebu u Hotel Westin održani su: 10 kongres Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) i 5. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS).

Stručni sadržaji započeli su predkongresnim simpozijem „Pumpa za život“ na kojem su nazočili svi članovi mustidisciplinarnog tima koji skrbi za pacijente s mehaničkom potporom srcu. Svečanost otvaranja oba kongresa održana je u Hrvatskom narodnom kazalištu uz prigodne pozdravne riječi  predsjednika 10. kongresa HKD akademika Davora Miličića, predsjednice 5. kongresa HUKMS magistre sestrinstva Ane Ljubas, predsjednice CCNAP profesorice Catrione Jennings i predsjednika Svjetske kardiološke federacije profesora Davida Wooda. Nakon uvodnog predavanja koje je održao  akademik Davor Miličić počasno predavanje na temu „Bitka protiv zatajivanja srca“ održao je otac moderne kardiologije profesor Eugene Braunwald.

Arijom Musette iz opere La Bohema sopranistica Marija Kuhar Šoša uz pratnju Nine Cosetto na klaviru, te solisti i baletani HNK koji su izveli dio baleta „Ana Karenjina“ učinili su da otvaranje naša dva kongresa bude nezaboravno.

 Na kongresima je nazočilo preko 600 sudionika. Oko 400 kardiologa i oko 220 medicinskih sestara.

Pozvani predavači 5 kongresa HUKMS bili su:  Felicity Astin,UK / Ljiljana Banfić, HR / Lovorka Brajković, HR / Marijana Braš, HR / Diane Carroll, USA / Veljko Đorđević, HR / Donna Fitzsimons, UK / Mario Ivanuša, HR /  Catriona Jennings, UK / Renata Lošić, SLO/ Ruža Mrkonjić, HR / Velisava Perović, SRB / Tanja Žontar, SLO/.

Kao što je razvidno iz popisa pozvanih predavača na 5 kongresu su nazočile predsjednica CCNAP Catriona Jennings, postpredsjednica CCNAP Donna Fitzsimons, Diane Carroll iz Bostona, te naša draga prijateljica Felicity Astin za koju su većina kolegica rekle da je „dobri duh“ naših kongresa.

Iz programa se moglo vidjeti da naši kongresi nisu samo održavani u istom terminu i istom hotelu, nego su neke sesije bile zajedničke. Posebna čast bila je nazočiti na sesijama s počasnim predavanjima koja su održali eminentni profesori kao što su: Eugene Braunwald, Stevo Julius, David Wood, Francesco Cosentino i Lawrence Cohn. Također, velika korist za medicinske sestre bila je  sudjelovanje na sesiji „Mediteranska prehrana“ i satelitskom simpoziju o zatajivanju srca.

Na 5 kongresu je održano 48 predavanja i prezentirano 12 postera nakon kojih se vodila vrlo dinamična i konstruktivna rasprava. Široka lepeza stručnih  sadržaja obuhvatila je cjelokupnu zdravtsvenu njegu kardioloških bolesnika. Sažeci su tiskani u Cardiologii Croatici, a dostupni su i na web stranici www.hukms.hr.

Nadalje, održane su 3 radionice: 1. Neinvazivna ventilacija koju su vodile Aleksandra Kraljević, Ivana Šundov i Ines Marinac. 2.  Znanstvena istraživanja i znanstveni radovi u sestrinstvu koju su vodile profesorice sestrinstva Felicity Astin sa sveučilišta Salford i Dianne Caroll iz Bostona. 3. Prevencija stresa koju su vodili profesor Veljko Đorđević, docentica Marijana Braš i Lovorka Brajković klinički psiholog. Nakon radom isunjena tri dana i plesom obilježene svečane večere, zadnji radni dan održana je radionica „Prevencija stresa“, a nakon radionice i opuštanja od stresa donešeni su zaključci kongresa.

Zaključci kongresa:

  1. HUKMS mora inzistirati na uspostavi specijalističke izobrazbe kardioloških medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj. Nastaviti suradnju s CCNAP-om na izradi temeljnog kurikuluma za kardiološke medicinske setsre.
  2. Prioritet subspecijalističke edukacije su: zatajivanje srca, prevencija, elektrostimulacija i echocardiografija.
  3. Programe subspecijalističke edukacije u suradnji s CCNAP-om trebaju izraditi Radne skupine HUKMS.
  4. Standardne operativne procedure specifičnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji se provode u skrbi kardioloških bolesnika dostaviti Hrvatskoj komori medicinskih sestara i svim ustanovama u Republici Hrvatskoj u kojima se provode određeni postupci, te na taj način doprinjeti poboljšanju kvalitete u radu i razvoju sestrinske taksonomije u sestrinskoj praksi.

 Donošenjem zaključaka 5 kongres HUKMS završio je s radom, te je 09.11. u 13:30 zatvoren.

Knjiga sažetaka. Cardiologia Croatica. 2014;9(9-10):325-520.

cardiologia croatica sazeci 2014

Predsjednica HUKMS

Ana Ljubas mag.med.techn.