Poštovane kolegice i kolege,

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva, te radna skupina za intervencijsku kardiologiju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara organiziraju 7. nacionalni sastanak o kardiovaskularnim intervencijama s međunarodnim sudjelovanjem i 6. sastanak intervencijskih kardioloških medicinskih sestara i tehničara.

10.-12. ožujka 2016

Zagreb, Hotel Westin

Web stranice sastanka

Prva obavijest

Program medicinskih sestara