CroRhythm2016 – 1. sastanak kardioloških medicinskih sestara o aritmijama i elektrostimulaciji srca – Finalni program

CroRhythm2016

CroRhythm2016 – 1. sastanak kardioloških medicinskih sestara o aritmijama i elektrostimulaciji srca – Finalni program

Poštovane kolegice i kolege,

Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva dana 29. i 30. travnja 2016. godine u Opatiji organizirati će 17. simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca s međunarodnim sudjelovanjem – CroRhythm 2016.

Prvog dana simpozija (29. travnja) Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara organizira 1. sastanak kardioloških medicinskih sestara o aritmijama i elektrostimulaciji srca s prigodnim novostima iz aritmologije te prikazima slučaja iz svakodnevne sestrinske prakse u aritmologiji.

Organizator sastanka:

  • Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

Organizacijski odbor:

  • Ivica Benko, Igor Ferjančić, Ana Ljubas, Marija Matoš, Marina Klasan

Web stranice simpozija

Finalni program

CroRhythm 2016

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

*