Crointervent 2018 – Finalni program

Crointervent 2018 – Finalni program

Poštovane kolegice i kolege,

na linku ispod možete provjeriti finalni program 8. nacionalnog kongresa invazivne i intervencijske kardiologije, te 7. sastanka medicinsikih sestara invazivne i intervencijske kardiologije – Crointervent 2018.

Program kongresa

Program medicinske sestre.