Poštovane kolegice i kolege,

Radna skupina za edukaciju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara organizira svoj 1. simpozij Osnaživanje kroz edukaciju od 6. do 8. listopada 2022. u Opatiji.

Nadamo se da će vas niz edukativnih radionica koje pripremamo, aktualne teme i predavači te predivna Opatija potaknuti da sudjelujete na ovom događaju.

Vidimo se u Opatiji!

Web stranice simpozija

Newsletter