Poštovane kolegice i kolege, Povjerenstvo za Akutni koronarni sindrom (ACS) Hrvatske udruge kardioloških medicinskih Sestara i Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Sestre milosrdnice organiziraju 1. simpozij medicinskih sestara o ACS-u koji će se održati 24. svibnja 2019. godine od 09.30 do 14.00. na Klinici za bolesti srca i krvnih žila, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska  cesta 29. Zagreb. Veselimo se Vašem dolasku i sudjelovanju.

Cilj simpozija

  • Razmjena znanja, stavova, iskustva a sve s ciljem osiguranja najbolje kvalitete i zdravstvene skrbi za akutne koronarne bolesnike.

Predsjednice simpozija

  • Renata Čosić, Božica Leško

Organizacijski odbor

  • Ivica Benko, Branko Borgudan, Renata Čosić, Biljana Hržić, Tihana Ivanušec, Marina Jelinić, Marija Kasun, Ljiljana Kralj, Petra Kuster, Božica Leško, Ana Ljubas, Katarina  Mihičinac, Anita Miljas, Ružica Prpić, Željka Stojkov, Andrijana Verzon, Marin Žilić

Finalni program