Poštovane kolegice i kolege,

 čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na tečaju „Kronično zatajivanje srca“ u organizaciji Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i tvrtke Novartis.

Hrvatska kuća srca, Zagreb, Ilica 5/II (prolaz Oktogon)

Poznato nam je da su kardiološke medicinske sestre dale veliki obol implementaciji novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u kliničku praksu te doprinijele da se skrb za naše pacijente temelji na najnovijim spoznajama. Unutar multidisiplinarnog tima medicinske sestre imaju ključnu ulogu u mnogim aspektima pružanja učinkovite skrbi za pacijente s kardiovaskularnim bolestima. U bolničkoj skrbi jedini su zdravstveni profesionalci koji su uz pacijenta 24 sata, a njihova briga za pacijenta nastavlja se i tijekom značajnog dijela izvanbolničke skrbi.

Međutim, konzultacijska vježba koju je provelo Vijeće  kardiovaskularnih medicinskih sestara i srodnih profesionalaca (CCNAP), u suradnji s Odborom nacionalnih udruga, pokazalo je da postoji nekoliko prepreka medicinskim sestrama i srodnim stručnjacima koji su aktivni u tom pogledu diljem Europe.

Te prepreke prisutne su i u hrvatskoj kardiološkoj sestrinskoj praksi.

Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara aktivno sudjeluje u Odboru nacionalnih udruga te na taj način i u suradnji s CCNAP. Kako bismo premostili prepreke i smanjili jaz između onoga što znamo i što prakticiramo nužno je poduzeti određene korake. Osnovni preduvjet promjenama je provedba subspecijalističkih programa u edukaciji medicinskih sestara i implementacija smjernica u sestrinsku kardiološku praksu.

Stoga  HUKMS već duže vrijeme radi na izradi edukacijskih programa za kardiološke medicinske sestre. Programi se rade prema kurikulima CCNAP- ESC.

Na našem tečaju „Kronično zatajivanje srca“ sudionike ćemo upoznati s prijedlogom kurikula za zatajivanje srca i aktivnostima i preporukama CCNAP za implementaciju ESC smjernica u sestrinsku kardiološku praksu.

Program tečaja

Tečaj će biti bodovan od strane HKMS kao Tečaj treće kategorije.

Sudjelovanje na tečaju je besplatno.

Ana Ljubas, mag. med. techn., NFESC

Predsjednica HUKMS