Tečaj “Kronično zatajivanje srca”

Tečaj “Kronično zatajivanje srca”

Poštovane kolegice i kolege,

 čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na tečaju „Kronično zatajivanje srca“ u organizaciji Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i tvrtke Novartis.

Hrvatska kuća srca, Zagreb, Ilica 5/II (prolaz Oktogon)

Poznato nam je da su kardiološke medicinske sestre dale veliki obol implementaciji novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u kliničku praksu te doprinijele da se skrb za naše pacijente temelji na najnovijim spoznajama. Unutar multidisiplinarnog tima medicinske sestre imaju ključnu ulogu u mnogim aspektima pružanja učinkovite skrbi za pacijente s kardiovaskularnim bolestima. U bolničkoj skrbi jedini su zdravstveni profesionalci koji su uz pacijenta 24 sata, a njihova briga za pacijenta nastavlja se i tijekom značajnog dijela izvanbolničke skrbi.

Međutim, konzultacijska vježba koju je provelo Vijeće  kardiovaskularnih medicinskih sestara i srodnih profesionalaca (CCNAP), u suradnji s Odborom nacionalnih udruga, pokazalo je da postoji nekoliko prepreka medicinskim sestrama i srodnim stručnjacima koji su aktivni u tom pogledu diljem Europe.

Te prepreke prisutne su i u hrvatskoj kardiološkoj sestrinskoj praksi.

Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara aktivno sudjeluje u Odboru nacionalnih udruga te na taj način i u suradnji s CCNAP. Kako bismo premostili prepreke i smanjili jaz između onoga što znamo i što prakticiramo nužno je poduzeti određene korake. Osnovni preduvjet promjenama je provedba subspecijalističkih programa u edukaciji medicinskih sestara i implementacija smjernica u sestrinsku kardiološku praksu.

Stoga  HUKMS već duže vrijeme radi na izradi edukacijskih programa za kardiološke medicinske sestre. Programi se rade prema kurikulima CCNAP- ESC.

Na našem tečaju „Kronično zatajivanje srca“ sudionike ćemo upoznati s prijedlogom kurikula za zatajivanje srca i aktivnostima i preporukama CCNAP za implementaciju ESC smjernica u sestrinsku kardiološku praksu.

Program tečaja

Tečaj će biti bodovan od strane HKMS kao Tečaj treće kategorije.

Sudjelovanje na tečaju je besplatno.

Ana Ljubas, mag. med. techn., NFESC

Predsjednica HUKMS

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

*