Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo Vas na Redovnu Skupštinu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, koja će se održati 12. 11. 2023. godine u 09 sati u Hotel Park, ul. Kralja Petra Krešimira IV 23, Makarska.

Dnevni red:
1. Otvaranje skupštine
2. Izbor Zapisničara i 2 ovjerovitelja
3. Izvješće o radu u protekloj godini

a) Ostvareni planovi sa zadnje skupštine
b)Financijsko izvješće

4. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2024. godinu
5. Različito

Molimo Vas da se odazovete u što većem broju.

Za Upravni odbor HUKMS
predsjednica Ana Ljubas, mag.med.tehn., FESC