U organizaciji Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja od 29. 09. do 01. 10.  2016. godine u Zagrebu je održana međunarodna konferencija o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti u kulturi zdravlja.

Suorganizatori konferencije bili su: Zaklada „Hrvatska kuća srca“, Hrvatsko kardiološko društvo, Hrvatsko društvo za hipertenziju, HZZJZ i Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara. Ovo je još jedna potvrda da je HUKMS prepoznata kao vrijedan partner u svim važnim programima, bilo da se radi o edukaciji zdravstvenih profesionalaca ili javnozdravstvenim kampanjama koje su usmjerene prevenciji kardiovaskularnog zdravlja hrvatskog čovjeka. Na konferenciji je jedna sesija posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Predavanja o kardiovaskularnoj prevenciji i rehabilitaciji održali su: profesor Bojan Jelaković, profesor Goran Krstačić i docent Mario Ivanuša. O ulozi medicinske sestre kao člana tima u prevenciji kardiovaskularnih bolesti predavanje je održala predsjednica HUKMS Ana Ljubas. U svom predavanju magistra Ljubas govorila je o tri razine uloge medicinske sestre u timu i to:

1.tehnička – koordinacija multidisciplinarnog tima 2. edukacija / podrška – pacijent / obitelj 3. praćenje / evaluacija. Nadalje, poseban naglasak u svom predavanju stavila je na jačanje uloge medicinske sestre sukladno aspektima Documenta  “Global cardiovascular disease: A call to action for nursing” koji su još 2011. godine potpisala udruženja kardioloških medicinskih sestara: Preventive Cardiovascular Nurses Association (PCNA), ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP), Council on Cardiovascular Nursing of the American Heart Association uz odobrenje Svjetske zdravstvene federacije.

Aspekti koje Dokument sadrži su:

  • Podlogu za potrebe globalne prevencije
  • Zašto je inicijativu potrebno temeljiti u zajednici
  • Zašto se pridržavati smjernica u provođenju odrednica za pacijente
  • Posebne odrednice za zemlje u razvoju
  • Promovirati zdravo ponašanje
  • Dokazi epidemioloških studija
  • Medicinska sestra – case management
  • Edukacija i vještine – pripremiti sestre ulozi lidera

Predavanje magistre Ljubas potaknulo je vrlo konstruktivnu raspravu.

Pripremila: Nada Hrstić, dipl.med.techn.