Hrvatska komora medicinskih sestara i stručne udruge u sestrinstvu organiziraju Međunarodnu konferenciju „Izazovi visokog obrazovanja medicinskih sestara u kontekstu članstva u Europskoj uniji“.

Konferencija će se održati 10. lipnja 2015. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, Kaptol 29a, Zagreb, od 9 do 16 sati.

Predavači na Konferenciji bit će: Prof. Marie Carney, dekanica Fakulteta sestrinstva i primaljstva, Dublin, Republika Irska, Prof. Majda Pajnkihar, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti, Maribor, Republika Slovenija, Prof. Theodoros Koutroubas, direktor CEPLIS-a – Europskog vijeća samostalnih profesija i Doc.dr.sc. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb. Nakon predavanja održat će se Okrugli stol s predavačima na kojem će sudionici moći postaviti pitanja.

 Za Konferenciju nema kotizacije, osiguran je ručak za sudionike koji to žele (bez naknade) i simultani prijevod, a prijave su moguće na web stranici ovdje.
Organizatori: Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatski nacionalni savez sestrinstva, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Hrvatska udruga diplomiranih medicinskih sestara, Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara, Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju, Hrvatska udruga patronažnih sestara, Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući, Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju, Udruga medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske, Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije, Udruga dispečera hitne medicine, Udruga medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske.