Mostar, 26. – 28. 5. 2016. VII Internacionalni kongres kardiologa i angiologa BiH. III. Kongres Udruženja kardioloških sestara i tehničara

Na poziv predsjednika organizacijskog odbora kongresa profesora Emira Fazlibegovića i predsjednice stručnog programa za medicinske sestre Ivanke Krtalić diplomirane medicinske sestre nazočili smo kongresu u Mostaru. Na kongresu je nazočilo oko 300 sudionika od kojih oko 80 medicinskih sestara.  U stručnom programu za medicinske sestre prezentirane su globalne teme iz kardiološke sestrinske prakse, a dominirale su teme koje su prezentirale praćenje indikatora kvalitete zdravstvene njege. Ispred HUKMS pozvano predavanje na temu „Zdravstvena njega u kardiologiji jučer, danas, sutra“ održala je Ana Ljubas. Predavanja su potaknula vrlo dinamične i konstruktivne rasprave koje su dovele do određenih prijedloga suradnje između kardioloških sestara Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara je iznijela našu otvorenost za suradnju i pomoć kolegicama u Bosni i Hercegovini.