Potaknuti problemom velikog udjela kardiovaskularnih bolesti kod hrvatske populacije i vođeni idejom da je u Hrvatskoj potrebno proširiti mrežu centara koji bi provodili kardiološku rehabilitaciju od 0 1. do 02. Srpnja, 2016. godine u Opatiji je održana klinička radionica „Pokretanje programa kardiološke rehabilitacije“.
Organizator i predsjednik Stručno- znanstvenog skupa bio je profesor Viktor Peršić ravnatelj Thalassoterapije Opatija i predsjednik Radne skupine za prevenciju Hrvatskog kardiološkog društva. Na poziv profesora Peršića uz Hrvatsko kardiološko društvo suorganizator skupa bila je i Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara. Skup  je bio s međunarodnim sudjelovanjem,  a uz predavače iz Hrvatske pozvani predavači iz Italije, Slovenije i Srbije predstavili su ustroj i razvoj kardiološke rehabilitacije u njihovim zemljama. Na kliničkoj radionici se kroz teoriju i praktične demonstracije moglo upoznati s radom te potrebnim fazama u osnivanju kardiorehabilitacijskih centara, koji udovoljavaju kriterijima koji su danas stručno i znanstveno dokazani.

Kroz dvodnevnu radionicu obuhvatile su se teme od organizacije i evaluacije suvremene kardiološke rehabilitacije kod nas i u inozemstvu do same kardiološke rehabilitacije i multidisciplinarnog pristupa te uloge tima koji u kojem sudjeluju:  kardiolog, medicinska sestra,  psiholog, nutricionist, fizioterapeut i kineziolog. Na otvorenju je nazočne pozdravio predsjednik prof. dr. sc. Viktor Peršić te nas je kroz svoje predavanje upoznao s radom, iskustvima i planovima razvoja  Hrvatskog Referentnog centra za kardiološku rehabilitaciju, Thalassoterapija Opatija. Više o kardiološkom zdravlju nacije  rekao je akademik Davor Miličić. O prevenciji i rehabilitaciji u Sloveniji govorio je prof. dr. sc. Zlatko Fras.
Doc. Dr. sc. Duško Cerovac je govorio o suvremenim standardima u prevenciji i kardiološkoj rehabilitaciji, a prof. dr. sc. Mario Ivanuša o barijerama kod uključivanja pacijenta u dugoročnom provođenju tjelesnog vježbanja. Nešto više o suvremenim metodama biofeedback pristupa govorili su Natko Back, dr. med. i Raphael Bene, dr. med.

U vrijeme rasprava predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara Ana Ljubas nazočne je upoznala s problemima koji se odnose na položaj medicinske sestre u multidisciplinarnom timu. Činjenica je da institucionalna edukacija kardioloških medicinskih sestara ne slijedi trendove razvoja moderne kardiološke prakse u cjelini, pa tako niti u rehabilitaciji. Preporuka ESC-a je da se ESC smjernice implementiraju u sestrinsku kardiološku praksu, a prioriteti prema ESC – CCNAP su prevencija i rehabilitacija. Kako bi mogli slijediti trendove razvoja moderne prakse i osigurali odgovarajuće funkcioniranje multidisciplinarnih timova nužno je urediti kompetencije i nadležnosti. Nažalost u našoj zemlji nema ujednačenog pristupa, a sestre razvijaju znanja i vještine izvan nadležnosti. Svi nazočni su se složili s iznesenim  te istaknuli da će dva stručna društva nastaviti raditi na rješavanju problema.

Poseban interes publike dobio je novi ergospirometrijski uređaj u Thalassotherapiji Opatija koji je prezentirao Damir Raljević, dr. med . te svoja bogata iskustva u radu i interpretaciju ergospirometrijskog testa na licu mjesta, prenijela je doc. dr. sc. Dejana Popović iz Beograda.
Ovo je bio prvi u nizu od ovakvih skupova, cilj mu je bio da poveže te prenese iskustva u kardiološkoj rehabilitaciji te da se potakne na otvaranje novih centara kardiološke rehabilitacije u Hrvatskoj.

Pripremila:

Marica Komosar-Cvetković