Izvješće o sudjelovanju na kongresu ESC – CCNAP Amsterdam 2013.

Ana Ljubas

Izvješće o sudjelovanju na kongresu ESC – CCNAP Amsterdam 2013.

Odlukom Upravnog odbora HUKMS na Kongresu ESC – CCNAP sudjelovale su predsjednica HUKMS Ana Ljubas i blagajnica Romana Palić.

Na kongresu smo nazočile na brojnim predavanjima i posterskim sesijama. Ono što je obilježilo gotovo većinu stručnih sadržaja i planiranih sastanaka radnih skupina jest implementacija smjernica u sestrinsku kliničku praksu.

Tako smo od stručnih sadržaja nazočili sesiji o smjernicama na kojoj je Cristi Deaton održala vrlo dobro predavanje o smjernicama za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti. Nadalje, veliki broj predavanja odnosio se na probleme koji narušavaju kvalitetu života bolesnika. Napose su bila zanimljiva predavanja na temu utjecaja  ugradbenog kardioverter defibrilatora (ICD) na kvalitetu života, gotovo sva predavanja na spomenutu temu bili su rezultati različitih istraživanja. Rezultati studija ukazuju da ICD značajno utječe na kvalitetu života, osobito u prvoj godini nakon ugradnje. Najčešći problemi koje pacijenti navode su: somatsko funkcioniranje, problemi vezani uz spolnu aktivnost, fizička ograničenja i sl., a rezultat čega su anksioznost i depresija. Iz održanih predavanja i diskusija bilo je vidljivo da su medicinske sestre neizostavan član tima u skrbi za pacijenta, te da sestra zapravo ima ključnu ulogu u pomoći pacijentu u postizanju najbolje kvalitete života. Nadalje, predavanja koja je još vrijedno istaknuti su ona koja su se odnosila na probleme vezane uz seksualnost, osobito kod bolesnika sa srčanim popuštanjem.

Generalna Skupština
02. 09. 2013. nazočili smo na Generalnoj Skupštini CCNAP-a koja se uobičajeno održava u vrijeme kongresa. Skupštinu je otvorila i vodila predsjednica CCNAP-a Donna Fitzsimons. Na skupštini je dodijeljena nagrada za najbolji istraživački rad, koji se svake godine dodjeljuje u počast na Atiu Immink prvu predsjednicu Radne skupine kardiovaskularnih medicinskih sestara ESC-a. Nagrada ima za cilj prepoznati izvanredan doprinos istraživanja u razumijevanju, prevenciji i liječenju kardiovaskularnih bolesti. Prvu nagradu dobio je Richard Lowrie (Glasgow, GB) za istarživanje na temu “Pharmacist-led Statin Outreach Support (SOS): cluster randomised controlled trial in primary care”, drugu nagradu dobila je Naoko Kato (Tokyo, JP) za istraživanje “Insufficient self-care is an independent risk factor for cardiac events in Japanese patients with heart failure: a 2-year follow-up study ” a treću nagradu dobila je Sandra Lauck (Vancouver, CA) za istraživanje “Sex/gender predicts individual trajectories of change in patient-reported outcomes after implantable cardioverter-defibrillator.”
Na skupštini je također bilo riječi o potrebi implementacije smjernica u sestrinsku praksu, te edukaciji medicinskih sestara o istima. Nadalje, bilo je riječi o pripremi proljetnog kongresa u Norveškoj, EuroHeartCare 2014 i prijedlozima za kongres 2015. jedan od prijedloga je da EuroHeartCare 2015. bude u Dubrovniku u Hrvatskoj. Odluka će se znati  u studenom 2013.  Donna Fitzsimons zamolila je nazočne da lobiraju kod svojih članova na učlanjenje u CCNAP.

National Societies Committee
02. 09. je održan sastanak predsjednika nacionalnih društava. Prije početka sastanka razgovarala sam s Kaat Siebens o mogućem održavanju EuroHeartCare 2015 u Dubrovniku. Sastanak je otvorila i vodila predsjednica National Societies Committee Mona Schlyter. Umjesto predsjednice CCNAP-a nazočne je pozdravila Kaat Siebens. Uvodno je Mona izvjestila o održanom EuroHeartCare  u Glasgowu. Kongresu je nazočilo 668 članova, zabrinjavajuće je to da je samo 37% sudionika članovi CCNAP, stoga se apelira na predsjednike nacionalnih društava da lobiraju kod svojih članova na učlanjenje, pri čemu je potrebno naglasiti da je članstvo u CCNAP-u besplatno. Nadalje, važna tema na sastanku predsjednika NS bila je edukacija sestara o smjernicama i implementacija smjernica u sestrinsku praksu. Poznato nam je da su već dugi niz godina dijagnostika i liječenje kardiovaskularnih bolesnika sve kompleksniji, a sukladno tome i zdravstvena njega je zahtjevnija i kompleksnija. Medicinske sestre kao partneri u timu preuzimaju sve više obveza i odgovornosti za skrb pacijenata, a da bi pružile kvalitetnu skrb moraju biti upoznate s načinom liječenja. Kako bi mogle voditi dijalog i postavljati pitanja liječnicima o načinu liječenja moraju biti educirane, osobito u onim segmentima gdje su uključene u znatnijoj mjeri kao što su prevencija i srčano popuštanje. Na tu temu će se u Amsterdamu 25. 10. 2013. održati sastanak i radionice predsjednika nacionalnih društava.

03. 09. 2013. imali smo sastanak s Felicity Astin na kojem smo razgovarali o potpori u razvoju hrvatskog kardiološkog sestrinstva. Felicity je potvrdila svoj dolazak na naš kongres u Zagreb, kada će kao pozvani predavač održati predavanje, budući da će kao pozvani predavač u Zagreb doći i profesor Tony Warne dogovorili smo da za vrijeme njihovog boravka u Zagrebu održimo sastanak na kojem bi im iznijeli svoju viziju razvoja hrvatskog kardiološkog sestrinstva, te o uspostavi suradnje sa njihovom ustanovom u edukaciji i razmjeni sestara.

National Societies Committee Meeting

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

*