Europsko kardiološko društvo (ESC) okuplja stručnjake iz prevencije i rehabilitacije, akutne kardiovaskularne skrbi i kardioloških medicinskih sestara, kako bi promicalo učinkovitu prevenciju kod osoba s poznatim čimbenicima rizika za oboljenje od kardiovaskularnih bolesti i osoba koje su preživjele klinički događaj. Kroz ovaj program imate jedinstvenu priliku za pristup edukacijskim i obrazovnim resursima.

Više na: www.escardio.org/Education/ESC-Prevention-of-CVD-Programme#