Poštovane kolege i kolegice,

Dani srca u Opatiji ove godine će se održati od 29. do 30. rujna 2023. godine. Na Svjetski dan srca, 29. rujna 2023. u Thalassoterapiji Opatija održati će se mini Simpozij Science 4 Health (S4H), prevencijske, sportske i rehabilitacijske medicine s naglasnom na kardiometabolizam, debljinu i tjelesnu aktivnost. Također će hrvatski zdravstveni stručnjaci naglasiti važnost javnozdravstvenih akcija te istaknuti vrijednosti prevencije u zdravlju srca.
Obilježiti će suradnja krovne sportske udruge u Republici Hrvatskoj, Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Thalassoterapije Opatija.
Thalassoterapia Opatija je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te ćemo ovom prilikom otvoriti novi Edukacijski centar naše Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu u našoj ustanovi.
Također će se održati promocija sveučilišnog udžbenika pod naslovom RITAM (Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, Individualizirani pristup, Tjelesna aktivnost, Ateroskleroza, Modifikacija čimbenika rizika, Motivacija).
Planirana je i utrka kroz Opatiju „Trčimo za srce“, 30. rujna 2023. godine, sa željom osvještavanja građana o važnosti očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Pripremila:
Marica Komosar-Cvetković, mag.med.techn.
Thalassotherapia Opatija

 

Ostala događanja “Dani srca u Opatiji” nalaze se na Web stranici na poveznici ispod.