10 kongres hkd

 

Štovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,
osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na 5. kongresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS), koji će se održati od 06. do 09. studenog 2014. godine u Zagrebu, Hotel The Westin.

Kao što Vam je poznato svake dvije godine naš kongres se održava zajedno sa kongresom Hrvatskoga kardiološkog društva, što je već postala tradicija. Danas kad dijagnostika i liječenje kardioloških bolesnika postaju sve sofisticiraniji i kompleksniji nužno je osigurati dostupnost informacija i razmjenu iskustava svim članovima tima, a zajednička organizacija stručnih skupova svakako je dobra prilika za to. Široka lepeza stručnih sadržaja sa interdisciplinarnim sesijama zasigurno će potaknuti kreativne rasprave. Ovom prilikom zahvaljujemo se predsjedniku Hrvatskoga kardiološkog društva Akademiku Davoru Miličiću na podršci i pomoći u razvoju hrvatskog kardiološkog sestrinstva. Nadam se da će zadovoljstvo stručnim sadržajima, te neformalna i prijateljska druženja u našem glavnom gradu upotpuniti cjelokupan doživljaj, te da će nam Zagreb ostati u srcu.

Predsjednica HUKMS
Ana Ljubas mag.med.techn.

 

 10. kongres Hrvatskog kardiološkog društva – stranice kongresa

5. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara – stranice kongresa

 

Organizator kongresa: Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara

Predsjednik kongresa: Ana Ljubas

Tajnik kongresa: Danijela Grgurević

Organizacijski odbor
Anasija Bakota, Ivica Benko, Zdenka Curić, Ružica Evačić, Igor Ferjančić, Ivanka Goršić,
Danijela Grgurević, Milka Grubišić, Renata Habeković, Josipa Halapir, Nada Hrstić, Joza Husinec,
Marija Kasun, Stana Koščak, Božica Leško, Krešimir Librenjak, Neda Marčina, Jela Marinić,
Snježana Marinović, Maja Martinović, Ivica Matić,  Dubravka Memić, Marija Mijić, Anita Miljas,
Kata Mišura, Romana Palić, Sanja Piškor, Ivana Samardžija
Znanstveni program

  • Intenzivna i akutna kardijalna skrb
  • Prevencijska kardiologija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika
  • Invazivni i neinvazivni postupci u kardiologiji
  • Transplantacija srca
  • Slobodne teme

Upute za slanje sažetaka

  • Radove treba prijaviti elektronskom poštom na sljedeću E-mail adresu: ana.ljubas@hukms.hr. Sažeci se pišu na A4 formatu Word MS, dvostrukim proredom, veličina slova F12. Svi sažeci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora te kontakt adresu s E-mailom.


Potvrda o sudjelovanju
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju.
Kongres se boduje prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara